Eskaerak

Eskaera prozesua

Hautaketa-prozesua online egingo da webgune honen bidez, eta prozesuari hasiera emango zaio deialdia argitaratzerakoan. Bi deialdi daude, eta bakoitzean 8 doktoretza-aurreko laguntza esleituko dira.

Hautaketa-prozesua bi fasetan egingo da, 6 urrats nagusirekin, eta 8 hilabete inguruko iraupena izango du, honako egutegi honen arabera:

Deialdia argitaratu ondoren, 2 hilabete egongo dira eskabidea eta eskatutako dokumentazioa aurkezteko.

Jasotako eskabideak berrikusiko dira, eta ziurtatuko da eskabide guztiek betetzen dituztela hautagarritasunaren oinarrizko irizpideak, mugikortasuna barne, eta dokumentazioa zuzena dela.

Eskabidea osatu gabe duten eskatzaileek 7 egun natural izango dituzte falta zaien informazioa emateko.

Eskabide bakoitza aurrez ebaluatuko dute Ebaluazio Paneleko 3 kidek (gutxienez horietako batek industria-profila izango du).

Programaren koordinatzaileak 1. fase horren emaitzaren berri emango die hautagaiei, posta elektronikoz.

1. fasean aurrez hautatutako pertsonak ikerketa-proposamen bat prestatzera gonbidatuko dira (gehienez 5 orrialdekoa). Erakunde anfitrioien ikerketa-lerro eta -taldeen zerrenda, taldearen helbideen harremanetarako datuak eta proposamenaren txantiloia barne, webgune honetan egongo da eskuragarri.

4 aste izango dituzte ikerketa-proposamena prestatu eta aurkezteko.

Kandidatura bakoitza 4 ebaluatzailek ebaluatuko dute; Ebaluazio Paneleko 2 kidek (horietako batek gutxienez industria-profila izango du) eta kanpoko 2 ebaluatzailek (bikoitiek); horiek proposamenaren gai-arloari egokitzen zaizkion kontuan hartuta hautatuko dira.

Fase honetan gehienez 11 hautagaiko zerrenda sortuko da.

Aurrez hautatutako hautagaiak gonbidatuko ditu Programaren koordinatzaileak aukeratutako Ikerketa Taldeko ikertzaile nagusiarekin eta ebaluazio-paneleko 2 kiderekin online elkarrizketa bat egitera.

Elkarrizketaren helburua izangaiaren motibazioa, heldutasuna eta komunikatzeko gaitasuna egiaztatzea da. Elkarrizketak ez dakar puntuaziorik, errealitatea egiaztatzea baizik.

Elkarrizketen ondoren, Ebaluazio Panelak behin betiko puntuazioak bidaliko dizkio Zuzendaritza Batzordeari, eta honek hautatutako 8 pertsonen azken zerrenda argitaratuko du eta horietako 3 itxarote-zerrendan geratuko dira.


Ebaluazio-irizpideakHautaketa-prozesua irekia, gardena eta merezimenduetan oinarritua izateko diseinatuta dago. Ebaluazio-irizpideek Horizonte 2020 eta CEI proiektuetarako ezarritako metodologiari jarraituko diote.

1. faserako ebaluazio-irizpideak:

1. Lorpen zientifikoak (CV) [Pisua: % 50]
2. Erreferentziak [Pisua: % 25]
3. Motibazioa eta eragin potentziala hautagaiaren karreran eta proposatutako ikerketa-ideia [Pisua: % 25]


2. faserako ebaluazio-irizpideak:

1. Ikertzailearen bikaintasuna [Pisua: % 50]
2. Proposatutako ikerketa-proposamena [Pisua: % 30]
3. Karreraren garapena [Pisua: % 20]


Q&A on line session´s video

The 16h of February we organized this meeting in order to clarify different questions about the Programme and the application system.